TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị mở lại chợ truyền thống
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị mở lại chợ truyền thống
Với chủ trương mở cửa theo lộ trình, an toàn đến đâu mở đến đó, dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước mở lại chợ truyền thống sau thời gian dài đóng cửa ...