Thứ 3, 27/10/2020 - 18:31
Tin mới

Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo

Đầu năm 2011 tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chiếm hơn 19,46%; năm 2015 giảm còn 7,72% và ước đến cuối năm 2020 giảm xuống 2,5%. Đáng chú ý, hàng chục ngàn hộ dân vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Báo Phú Yên ghi lại một số ý kiến xung quanh việc thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 vừa được UBND tỉnh tổ chức.

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SỞ LĐ-TB-XH VÕ VĂN BINH: Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ

Mặc dù điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua không thật sự thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả thị trường biến động, đời sống của một bộ phận nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành từ tỉnh đến địa phương, cơ sở, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo kết quả điều tra hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2016-2020, đầu năm 2016 tỉnh có 30.803 hộ, chiếm 12,62%, đến cuối năm 2019 còn 10.271 hộ, chiếm 3,93%; dự ước cuối năm 2020 giảm còn 2,5%, đạt chỉ tiêu đề ra.

Để đạt được kết quả này, tỉnh đã tập trung các chương trình, dự án để cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, cận nghèo bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 2 lần so với cuối năm 2015 (riêng các hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, buôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tăng gấp 1,5 lần).

Đến cuối năm 2019 đã có 2 huyện thoát nghèo, 1 xã ĐBKK và 10 thôn buôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và miền núi hoàn thành Chương trình 135. Phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 6 xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển (trên 10 xã), 2 xã ĐBKK vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 1,5-2% tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới); riêng các xã nghèo, xã thuộc vùng khó khăn giảm bình quân 2,5-3%/năm. Tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Các dự án sẽ được triển khai theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có số lượng hộ nghèo cao, vùng đồng bào DTTS.

Gắn công tác hỗ trợ vốn vay tín dụng với việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định thu nhập và thực hiện giảm nghèo theo hướng bền vững.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐỒNG XUÂN ĐẶNG VĂN TRỌNG: Nhiều việc làm phù hợp, giúp người dân thoát nghèo

Tại huyện Đồng Xuân hiện có 55 cơ quan, đơn vị cấp huyện được phân công giúp đỡ 28 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra còn có 5 xã miền núi và 5 xã nghèo được 18 cơ quan, đơn vị tỉnh nhận giúp đỡ. Qua 5 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ thôn đặc biệt khó khăn và hộ nghèo đã đóng góp và vận động hỗ trợ, giúp đỡ với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Những việc làm và hình thức giúp đỡ phù hợp như thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ, Tết Nguyên đán hàng năm cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học; tổ chức các lớp tập huấn về mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi cho hàng trăm hộ nông dân; xóa nhà tạm...

Ngoài ra, nhiều công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như: giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học… cũng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện đời sống của người dân. Hầu hết, các hộ nghèo trên địa bàn huyện đều có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, đây là một thuận lợi góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Nhờ vậy, đến cuối năm 2019, toàn huyện còn 1.467 hộ nghèo, chiếm 8,28%, giảm 24,17% so với năm 2016. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đồng Xuân còn 4,6%.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ HÒA ĐINH CÔNG THẠCH: Nhân rộng các điển hình làm kinh tế giỏi

Thời gian qua, huyện Phú Hòa triển khai nhiều biện pháp, hình thức phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình hộ nghèo, cận nghèo để giúp họ vươn lên thoát nghèo, như cho mượn vốn để phát triển chăn nuôi; tín chấp cho hộ nghèo vay vốn với mức lãi suất thấp; dạy nghề miễn phí cho người lao động và hướng dẫn về khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất; hỗ trợ học sinh nghèo tiếp tục đến trường; động viên, thăm hỏi tặng quà trong các dịp lễ, Tết… với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng (trong đó có 32 con bò giống).

Đồng thời giúp đỡ thôn Cẩm Sơn (xã Hòa Quang Bắc) xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu, trong đó có 3 hộ xây dựng “vườn kiểu mẫu” gắn với phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Mở rộng đối tượng giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo. Đầu tư các tuyến giao thông nông thôn; hỗ trợ hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo bền vững như chăn nuôi bò, học nghề, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản... Bên cạnh đó, việc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo đã góp phần để huyện đạt mục tiêu giảm nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo từ 8,9% (cuối năm 2015) xuống còn 1,62% (cuối năm 2019), đạt 100,65% kế hoạch tỉnh giao.

Để công tác giảm nghèo giai đoạn mới thật sự hiệu quả, Phú Hòa tập trung xây dựng và nhân rộng điển hình làm kinh tế giỏi; tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, cá nhân nhận thức đầy đủ về chương trình giảm nghèo để mọi người cùng tham gia, bản thân hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo.

BÀ LÂM THỊ QUỲNH, CÁN BỘ VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ SÔNG HINH (HUYỆN SÔNG HINH): Giảm nghèo, cùng nhau xây dựng nông thôn mới

Xã Sông Hinh có 696 hộ với 2.517 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc anh em sinh sống. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và quần chúng nhân dân ra sức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững bằng những việc làm cụ thể, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến cuối năm 2019, xã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2020 đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, xã Sông Hinh đạt được kết quả giảm nghèo đáng khích lệ. Năm 2016, toàn xã có 302 hộ nghèo, chiếm 52,61%, đến cuối năm 2019, số hộ nghèo còn 49 hộ, chiếm 7,04%, dự kiến cuối năm 2020 còn 40 hộ nghèo.

Có được kết quả trên là nhờ những mô hình giảm nghèo được các cấp, ngành, nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong giai đoạn 2016-2020, xã thực hiện 10 mô hình giảm nghèo, các chương trình, dự án phát triển sản xuất với kinh phí hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, tập trung mô hình nuôi bò lai, mở rộng sản xuất kinh doanh; trồng cây sầu riêng, bơ, cam sành, bưởi da xanh...

Trong giai đoạn tiếp theo, xã Sông Hinh tập trung phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động mọi nguồn lực góp phần giảm nghèo, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục phấn đấu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo, cận nghèo, xóa nhà tạm...

Trong giai đoạn 2016-2020, hầu hết các hộ nghèo trong tỉnh đã được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như: vay vốn tín dụng, chăm sóc sức khỏe, miễn giảm học phí, nhà ở, đào tạo nghề, phát triển sản xuất… Tỉnh đã tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các chính sách, dự án giảm nghèo và an sinh xã hội như: trợ giúp người nghèo về nhà ở, y tế, giáo dục, vay vốn phát triển sản xuất và đào tạo nghề lao động nông thôn; đầu tư cơ sở hạ tầng bãi ngang ven biển... Đặc biệt, Chương trình 135 đã góp phần cải thiện cơ sở vật chất của địa phương, nâng cao đời sống và giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.


KIM CHI (ghi)

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/88/245984/hieu-qua-tu-cac-chinh-sach-giam-ngheo.html
Tin liên quan