Thứ 6, 25/09/2020 - 15:59
Tin mới

Huyện Mai Châu chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

Nhiều năm nay, huyện Mai Châu đã quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển KT-XH ở địa phương.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hang Kia (Mai Châu) phục vụ người dân đến làm các thủ tục hành chính. 
Đảng bộ huyện Mai Châu có 45 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 23 Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn; 5 Đảng bộ cơ quan, lực lượng vũ trang; 17 chi bộ cơ sở) và 239 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở với tổng số 4.634 đảng viên. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt đầy đủ và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW. Thông qua việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình, hầu hết cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn nêu ra những ưu, khuyết điểm, hạn chế của bản thân và đề ra những giải pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế làm việc nội bộ cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm, tập thể, cá nhân, mối quan hệ giữa cấp ủy và chính quyền, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo toàn diện của Đảng.
 
BTV Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định hướng dẫn để lãnh đạo, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, tồn tại. BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, đảng viên bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định của Điều lệ Đảng và Luật Cán bộ, công chức. Số cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn chung theo quy định Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, tập trung KT, GS tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huyện Mai Châu đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết như: Giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình công cộng; công tác khắc phục thiên tai, mưa lũ; tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3… Trên cơ sở đó đã chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Cụ thể, đã giải thích, làm rõ những vấn đề về bồi thường GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu gom rác thải tạo sự đồng thuận, thống nhất và chia sẻ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần ngăn ngừa phát sinh điểm nóng ở cơ sở. Nhiều năm nay, trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.
 
Đồng chí Hà Công Thẻ, Bí thư Huyện ủy Mai Châu cho biết: Thông qua việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã nêu cao trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới và hiệu quả thiết thực. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được phát huy. Trách nhiệm nêu gương được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nói đi đôi với làm. Chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng được quan tâm thực hiện. Qua đó, huyện Mai Châu đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Toàn huyện có 3 xã duy trì, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phấn đấu đến năm 2020, huyện có thêm 4 xã về đích NTM. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo của Đảng được phát huy hiệu quả. Niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 
L.C
Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/284/136836/Huyen-Mai-Chau-chu-trong-cong-tac-xay-dung-chinh-don-Dang.htm
Tin liên quan