Thứ 3, 27/10/2020 - 18:32
Tin mới

Tiếp nhận và xử lý trên 9.480 thủ tục hành chính

Tháng 9 vừa qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 9.481 thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận mới 6.227 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 3.254 hồ sơ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn nỗ lực vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Đã giải quyết xong 6.129 hồ sơ (giải quyết sớm hạn 4.803 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 78,3%; đúng hạn 1.324 hồ sơ, chiếm 21,6%; 2 hồ sơ quá hạn). Có 1.260 hồ sơ tạm dừng chờ bổ sung hoặc điều chỉnh thành phần; 3.255 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.

Trung tâm đã trả kết quả đối với 5.813 hồ sơ, chờ trả kết quả 7.286 hồ sơ. Có 564 hồ sơ được tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện, chiếm 9,7% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ. Trong tháng, có 453 hồ sơ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tuy nhiên vẫn còn nhiều hồ sơ báo lỗi "chưa khớp mã lĩnh vực từ địa phương đồng bộ lên”.

Cũng trong tháng 9, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố có 7.521 hồ sơ giao dịch mới; đã giải quyết xong 7.003 hồ sơ (quá hạn 132 hồ sơ); 460 hồ sơ đang giải quyết.

P.V

 

 

 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/11/146138/Tiep-nhan-va-xu-ly-tren-9.480-thu-tuc-hanh-chinh.htm
Tin liên quan