Xã Dũng Phong: Quan tâm nâng cao đời sống người dân

Gia đình ông Bùi Văn Hải, xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong (Cao Phong) trồng cam được 5 năm, đã cho thu 2 vụ. Nhưng khi nghe xã tuyên truyền, vận động thu hồi diện tích trồng cam của gia đình ông và 3 hộ lân cận với mức thoả thuận hỗ trợ 35 triệu đồng/1.000 m2, gia đình ông rất đồng thuận. Bí thư Đảng uỷ xã Bùi Văn Hưởng cho biết: Xã đang thực hiện 2 đột phá trong phát triển kinh tế là thực hiện dồn điền đổi thửa tại 2 xóm Bãi Bệ 2 và Đồng Mới để tạo nên những cánh đồng lớn, thuận lợi cho việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất; thu hút doanh nghiệp Quang Hà chuyên may mặc xuất khẩu đầu tư vào xã, quy mô 2 ha tại xóm Bãi Bệ 1, dự kiến khi công ty đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 100 lao động địa phương.

 
Theo đó, thu hồi đất của 6 hộ ở xóm Bãi Bệ 1, gồm 2 hộ trồng mía diện tích trên 2.000 m2, 4 hộ trồng cam diện tích 1,8 ha. Doanh nghiệp thoả thuận đền bù 5.000 đồng/cây mía và 35 triệu đồng/1.000 m2 trồng cam cho các hộ. Nếu như trước đây, xã bị động ngồi chờ doanh nghiệp đến đầu tư, thì nay xã chủ động kêu gọi doanh nghiệp đầu tư.
 
Dũng Phong là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp với cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, mía và cây có múi. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, đến nay đã chuyển một số diện tích cấy lúa sang trồng mía, đất vườn đồi sang trồng cây có múi. Hiện, xã có diện tích mía 335,7 ha, diện tích cây có múi 180 ha. Kinh tế tăng trưởng đạt 10%; nông nghiệp chiếm 55%; tiểu thủ công nghiệp chiếm 25%; dịch vụ 25%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,6%. Chương trình xây dựng NTM duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt được, đồng thời tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.
 
Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã xác định rõ những thuận lợi, khó khăn trong lộ trình phát triển kinh tế tại địa bàn, đề ra những giải pháp mang tính đột phá để khắc phục những khó khăn, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
 
Mục tiêu đầu tiên phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế khá, bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, các cơ sở gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế, có chính sách đầu tư mở rộng phát triển các mô hình có chất lượng, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư...
 
Trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp thực hiện theo hướng CNH-HĐH gắn với xây dựng NTM, chuyển dịch mạnh cơ cấu sản xuất; tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bán công nghiệp. Đảng bộ cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển vốn rừng, duy trì độ che phủ rừng từ 35% trở lên…
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Trong lộ trình phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá trong phát triển kinh tế, đây chính là tiền đề vững chắc, tạo động lực để Đảng bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức 10%; cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 45%; xây dựng, tiểu thủ công nghiệp 30%; dịch vụ 25%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%; duy trì xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thiện các tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu…
 
Xã Dũng Phong (Cao Phong) kêu gọi doanh nghiệp may mặc đầu tư vào xã, quy mô 2 ha tại xóm Bãi Bệ 1, dự kiến giải quyết việc làm cho 100 lao động địa phương.
 
 
Hải Linh
 

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/155166/Xa-Dung-Ph111ng-Quan-tam-nang-cao-doi-song-nguoi-dan.htm
Tin liên quan