Hội ND Sơn La: Cùng nông dân bước qua nghèo đói

Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề và tư vấn dạy nghề, việc làm đối với đối tượng nông dân ở cơ sở, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh đã tổ chức dạy nghề  nhằm giúp nông dân nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo và làm giàu.

Nông dân xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai tích cực tăng gia sản xuất (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Trung tâm đã mở 36 lớp bồi dưỡng nghề trồng cây ăn quả trên đất dốc, kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê, cá… cho 1.080 hội viên nông dân là thành viên các tổ, nhóm, trang trại và hợp tác xã. Tổ chức tập huấn cho 24 báo cáo viên là nông dân tiêu biểu theo phương thức “cầm tay chỉ việc” cho nông dân. Từ đó đã tổ chức triển khai tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho 5.790 hội viên.
Phối hợp với các Sở, ngành và đoàn thể tổ chức các lớp đào tạo nghề: gò hàn, mộc, xây dựng, dịch vụ, mây tre đan, bện chổi chít, dệt thổ cẩm cho 32.884 lượt hội viên. Tổ chức 04 đợt tham quan học tập các mô hình sản xuất, dịch vụ trong tỉnh cho 322 người.
Để hội viên, nông dân nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dạy và học nghề, Trung tâm đã phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức 97 hội nghị cho 52.051 hội viên nông dân.
Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho 3.939 lao động nông thôn, tỷ lệ nông dân có việc làm 60%. Phối hợp tham gia hoạt động khảo sát, nghiên cứu, đề xuất chính sách giải quyết việc làm cho người lao động vùng di dân tái định cư Thủy điện Sơn La.
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 – 2020.
Trong 05 năm, Trung tâm đã triển khai đã phối hợp tổ chức 3.228 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 159.984 lượt hội viên, nông dân tham dự; Phối hợp với các ngành tổ chức 106 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 5.411 nông dân, lao động nông.
Đồng thời, tổ chức khảo sát, lựa chọn và phối hợp triển khai xây dựng 157 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và hỗ trợ xây dựng 28 mô hình chuyển đổi sản xuất cho nông dân.
Trong đó, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh phố hợp với Công ty Cổ phần phân bón Dụ Tường xây dựng 93 mô hình chuyển giao khoa học chuyển giao khoa học công nghệ mới cho nông dân và 11 HTX nông nghiệp; hỗ trỗ xây dựng 15 mô hình chuyển đổi sản xuất cho nông dân 140 con dê và 40 con lợn.
Tổ chức 12 khóa tập huấn, hỗ trợ 240 con lợn nái, dê giống cho 12 mô hình chuyển đổi sản xuất cho 36 nhóm hộ nông dân vùng dân tộc thiểu số bị tác động của biến đổi khí hậu; 01 mô hình lợn rừng lai.
Hướng dẫn triển khai 16 mô hình ủ phân xanh cho 320 hộ nông dân, 04 mô hình trồng nấm cho 80 hộ. Xây dựng 152 mô hình ứng dụng giống mới, sử dụng chế phẩm sinh học an toàn cho 605 hộ dân. Hướng dân kỹ thuật cho 202 mô hình trồng ngô theo phương pháp làm đất tối thiểu cho 2.020 hộ; 14 mô hình canh tác sắn; 188 mô hình tự nguyện canh tác lúa theo phương thức SRI cho 2.866 hộ. Phối hợp tổ chức xây dựng 249 bể khí biogas và 12 mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (Công ty Cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Mía đường Sơn La, Công ty CP thương mại Hùng Ngọc…) tổ chức cung ứng giống, vật tư nông nghiệp với phương thức trả chậm với số tiền 94,2 tỷ đồng cho 20.612 lượt hội viên. Trong đó: Các cấp Hội đã cung ứng 6.715,5 tấn phân bón các loại và trên 282,6 tấn ngô lai giống…
Nhằm tư vấn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể (HTX, tổ nhóm hợp tác), Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ bổ túc kiến thức, kỹ năng, nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp nhận thông tin thị trường lao động, nắm được quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp, giúp lao động nông thôn tự định hướng và chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.
Tạo việc làm mới cho hội viên nông dân có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Phối hợp tổ chức 54 hội nghị lồng ghép tư vấn giới thiệu việc và xuất khẩu lao động cho 4.300 lượt hội viên, nông dân tham gia; khảo sát 20 nhóm sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX và tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 12 HTX nông nghiệp. 
Phát huy những kết quả đạt được,  Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tiếp tục quản lý khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề các chương trình hỗ trợ hội viên nông dân. Đồng thời làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn giúp nông dân trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất  gắn với thị trường; liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; sản xuất đảm bảo vấn đề môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả và tăng thu nhập, làm giàu trên mảnh đất quê hương, góp phần mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

 

Lưu Hà - Theo Hoinongdan.org.vn

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan