Thứ 6, 06/12/2019 - 04:49
Tin mới

Vườn ươm những hạt giống đỏ

Vườn ươm những hạt giống đỏ
Trường không có kế hoạch chiêu sinh, tiếp nhận học sinh hoàn toàn bị động. Cán bộ, bộ đội và học sinh từ các nơi về có lúc tập trung đôi ba chục người, có lúc vài người; về thời điểm đầu năm học, có ...

Nuôi tôm an toàn sinh học

Nuôi tôm an toàn sinh học
Ngày 15/11, tại Trường Đại học Cần Thơ diễn ra Hội nghị “Phòng trị bệnh tôm theo mô hình an toàn sinh học” có nhiều nhà khoa học hàng đầu về nghiên cứu tôm ở các trường đại học, trung tâm sinh học và ...

Giải pháp tăng năng suất trong nuôi tôm

Giải pháp tăng năng suất trong nuôi tôm
Trong thời gian tới, sức tiêu thụ thực phẩm nói chung và sản phẩm thủy sản nói riêng sẽ đạt mức cao nhất trong năm; do vậy, muốn tận dụng hiệu quả cơ hội này, người nuôi cần thận trọng, quản lý ao ...

Công nghệ mới xử lý nước nuôi tôm

Công nghệ mới xử lý nước nuôi tôm
Trong điều kiện môi trường, đặc biệt là nguồn nước ngày càng ô nhiễm, việc áp dụng công nghệ cao trong xử lý nước để nuôi tôm là giải pháp cấp thiết giúp nâng cao hiệu quả vụ nuôi.