Ayun Pa nỗ lực khống chế bệnh viêm da nổi cục

Ayun Pa nỗ lực khống chế bệnh viêm da nổi cục
Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đến nay thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản khống chế được bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung chăm ...

Kông Chro đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Kông Chro đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Những năm gần đây, nông dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế, hướng ...