Thứ 6, 26/02/2021 - 02:15
Tin mới

Giá trị sản xuất ngành thủy sản 9 tháng ước đạt 214 tỷ đồng

Theo số liệu của Sở NN&PTNT, giá trị sản xuất ngành thủy sản 9 tháng năm 2020 (theo giá so sánh) ước đạt 214 tỷ đồng, vượt 6,3% cùng kỳ, đạt 79,36% kế hoạch.

Nông dân xã Phúc Sạn (Mai Châu) phát triển nghề nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn theo định hướng tái cơ cấu ngành thủy sản.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao, hồ theo định hướng tái cơ cấu ngành thủy sản. Hiện, toàn tỉnh có 2,7 nghìn ha mặt nước ao, hồ nuôi trồng thủy sản; có 4,7 nghìn lồng nuôi cá trên hồ Hòa Bình. Sản lượng cá ước đạt 7,7 nghìn tấn, trong đó, sản lượng khai thác 1,4 nghìn tấn; sản lượng nuôi trồng 6,3 nghìn tấn. 33 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản đang phát huy hiệu quả.

Ngành nông nghiệp phối hợp các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thủy sản; tư vấn người dân phòng dịch bệnh thời điểm giao mùa, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cá nuôi. Tiếp tục bám sát công tác ương nuôi cá giống, cá thịt; tư vấn chọn đối tượng nuôi phù hợp, mua giống có nguồn gốc ở các cơ sở có uy tín. Công tác thanh tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

T.H

 

 

 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/12/146098/Gia-tri-san-xuat-nganh-thuy-san-9-thang-uoc-dat-214-ty-dong.htm
Tin liên quan