Xuất khẩu cá ngừ tăng 10% năm 2018

Xuất khẩu cá ngừ tăng 10% năm 2018
Tháng cuối năm 2018, XK cá ngừ của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng. Chính vì vậy, cả năm 2018, XK cá ngừ tăng 10% so với năm 2017, đạt gần 653 triệu USD. So với năm 2017, tốc độ tăng trưởng XK sang ...

Thực hư cam kết Trung Quốc mua đậu tương Mỹ

Thực hư cam kết Trung Quốc mua đậu tương Mỹ
Các nhà giao dịch hàng hóa đang “mò mẫm trong bóng tối” bởi chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa một phần, khiến họ không thể tiếp cận báo cáo hàng tuần về xuất khẩu nông nghiệp.