Thứ 6, 25/09/2020 - 15:54
Tin mới

Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN đạt 37.399 tỷ đồng

Theo đánh giá của Sở Công thương, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 đạt mức tăng trưởng khá. Các doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì sản xuất kinh, doanh hiệu quả. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong tổng sản phẩm của tỉnh ngày càng tăng. Các sản phẩm chủ yếu tiếp tục duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm.

 

Công ty TNHH Sankoh Việt Nam tại Hòa Bình đóng góp đáng kể cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh với kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt trên 17 triệu USD, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 1.200 lao động địa phương. 
Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 37.399 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ, thực hiện 100,01% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp đang khắc phục tình trạng phát triển theo chiều rộng, theo hướng gia công, lắp ráp; tích cực đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất. Các ngành dệt may, sản xuất linh kiện điện tử có sự tăng trưởng cao, trong đó, sản phẩm điện tử tăng 2,27% so với cùng kỳ, vượt 0,05% kế hoạch năm; thấu kính tăng 0,84% so với cùng kỳ, vượt 0,19% kế hoạch năm. Một số sản phẩm trong nhóm nhóm chế biến - chế tạo, khai thác khoáng sản cũng tăng đáng kể sản lượng, cụ thể xi măng tăng 0,53% so với cùng kỳ, vượt 5,56% kế hoạch năm; khai thác đá tăng 10,53% so với cùng kỳ, vượt 2,44% kế hoạch năm.
 
Bùi Minh
Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/12/136834/Gia-tri-san-xuat-Cong-nghiep-TTCN-dat-37.399-ty-dong.htm
Tin liên quan