Thứ 7, 08/08/2020 - 06:54
Tin mới

Nhiều thương hiệu, nhãn hàng giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng

Thực hiện “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020”, trong tháng 7/2020, Sở Công thương đã tiếp nhận 13 hồ sơ thông báo, đăng ký tổ chức chương trình khuyến mại, trong đó có hồ sơ gửi trực tiếp và hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Cụ thể, tại tỉnh có 6 chương trình khuyến mại có hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại từ 80-100%. 5 chương trình khuyến mại có hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại từ 60-79%. 2 chương trình khuyến mại có hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại từ 50-59%.

“Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” được triển khai từ ngày 1/7/2020 theo Quyết định 1635/QĐ-BCT của Bộ trưởng Công thương. Theo bộ này, sau khi phát động, hàng trăm thương hiệu, nhãn hàng đã triển khai các chương trình giảm giá sâu kích cầu tiêu dùng nội địa. Cả nước đã có hơn 3.000 chương trình khuyến mại với hạn mức khuyến mại trên 50%. Cụ thể, hạn mức khuyến mại 80-100% có gần 400 chương trình, hạn mức khuyến mại 60-79% có gần 700 chương trình và hạn mức khuyến mại từ 50-69% có hơn 1.900 chương trình.

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/242811/nhieu-thuong-hieu-nhan-hang-giam-gia-sau-de-kich-cau-tieu-dung.html

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan