Thứ 7, 08/08/2020 - 06:38
Tin mới

Từ chối thông quan lô hàng thủy sản khai thác IUU

Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan gửi tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường kiểm tra mặt hàng thủy sản nhập khẩu, từ chối thông quan nếu phát hiện lô hàng thủy sản vi phạm quy định về khai thác IUU.

Ngày 4/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 757/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của FAO đến năm 2025.

Theo đó, để thực hiện tốt theo nội dung Kế hoạch này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường kiểm tra mặt hàng thủy sản nhập khẩu, rà soát, kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ liên quan đến hoạt động của các tàu đánh bắt khai thác từ nước ngoài cập cảng biển Việt Nam để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản qua lãnh thổ Việt Nam, đảsm bảo thông quan theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị từ chối thông quan nếu phát hiện lô hàng thủy sản vi phạm quy định về khai thác IUU.

 

Tác giả: Hải Lý
Nguồn: http://thuysanvietnam.com.vn//tu-choi-thong-quan-lo-hang-thuy-san-khai-thac-iuu-article-24029.tsvn

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan