Chủ nhật, 29/11/2020 - 05:11
Tin mới

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức

Ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: UBND tỉnh vừa triển khai đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung của đề án là nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số (DTTS), trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng DTTS cho CBCCVC tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, đến năm 2023 phấn đấu có tối thiểu 80% CBCC thuộc nhóm đối tượng 1 được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức, chính sách dân tộc; tối thiểu 50% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 2, 3 và 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; tối thiểu 50% CBCCVC tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS được bồi dưỡng tiếng DTTS.

Phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 90% CBCC thuộc nhóm đối tượng 1 được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc; tối thiểu 80% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 2, 3 và 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; tối thiểu có 80% CBCCVC tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS được bồi dưỡng tiếng DTTS.

KHÁNH QUỲNH

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/141/248130/boi-duong-kien-thuc-dan-toc-cho-can-bo-cong-chuc.html
Tin liên quan