Thứ 6, 26/02/2021 - 02:12
Tin mới

Chi trả gần 358,8 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Theo UBND tỉnh đã có 424.339 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được chi trả tiền hỗ trợ, với tổng kinh phí gần 358,8 tỷ đồng.

Cụ thể, có 10.021người có công với cách mạng đã được chi trả với số tiền gần 15 tỷ đồng; 42.746 đối tượng bảo trợ xã hội chi trả 63, 7 tỷ đồng; 366.389 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo chi trả 274,8 tỷ đồng; 5.183 lao động mất việc làm, gần 5,2 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý, theo dõi việc hỗ trợ trên hệ thống Internet, phần mềm quản trị và cập nhật dữ liệu về danh sách đối tượng, kết quả chi trả hỗ trợ;i công khai, minh bạch việc thực hiện chi trả hỗ trợ để người dân giám sát, hạn chế sai sót, tiêu cực và trục lợi chính sách.

Người lao động tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Ea Kar
Người lao động tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Ea Kar

UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 cho 12.887 trường hợp, với tổng số tiền10,7 tỷ đồng, nhưng chưa triển khai chi trả được do thông tin cá nhân không chính xác, đối tượng không có mặt nơi cư trú, trùng với đối tượng khác...

Minh Chi

 

 

Nguồn: http://baodaklak.vn/channel/3484/202011/chi-tra-gan-3588-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-bi-anh-huong-dich-benh-covid-19-5711564/
Tin liên quan