Thứ 6, 26/02/2021 - 02:59
Tin mới

Cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ công tác Xây dựng Đảng năm 2021

Sáng 27/11, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác Xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 27/11, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác Xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Theo dự thảo báo cáo, trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng chung của tình hình dịch COVID-19 nhưng các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả rõ nét. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Công tác Chính trị tư tưởng được chú trọng. Các chỉ thị, nghị quyết mới được triển khai, quán triệt thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Công tác Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Công tác Dân vận, Nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân ngày càng nâng cao…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung góp ý, thảo luận và đề nghị bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Mặt trận và các đoàn thể năm 2021.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202011/cho-y-kien-ve-phuong-huong-nhiem-vu-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2021-914539/
Tin liên quan