Thứ 6, 26/02/2021 - 02:23
Tin mới

Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân

Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND) hoạt động với phương châm phi lợi nhuận, là một trong những kênh tín dụng trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn vay này, nhiều gia đình hội viên nông dân đã xây dựng được các mô hình sản xuất bền vững, ổn định cuộc sống, góp phần trong công tác giảm nghèo ở các địa phương. 

Nông dân trong tỉnh ngoài được quan tâm xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm còn được hỗ trợ về vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân thúc đẩy phát triển sản xuất.
 
Từ năm 2011 đến nay, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã cho vay được 527 dự án, với trên 6.500 lượt hộ vay, tổng doanh số cho vay 134.725 triệu đồng. Các lĩnh vực cho vay: Trồng trọt 212 dự án, số tiền 54.280 triệu đồng, chiếm 47,82%; chăn nuôi 195 dự án, số tiền 61.528 triệu đồng, chiếm 37%; nuôi trồng thủy sản 69 dự án, số tiền 15.452 triệu đồng, chiếm 13,09%; 11 dự án loại hình khác với số tiền 3.465 triệu đồng, chiếm 2,09%.
 
Điển hình là dự án trồng và chăm sóc cam tại các xã Tây Phong, Nam Phong (Cao Phong); trồng bưởi Diễn tại xã Ngọc Lương, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy); chăm sóc cam, bưởi tại xã Phú Thành, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy); chăn nuôi bò sinh sản tại xã Thống Nhất (Lạc Thủy); trồng và chăm sóc bưởi đỏ tại xã Đông Lai, thị trấn Mãn Đức, chăn nuôi trâu vỗ béo tại xã Thanh Hối (Tân Lạc); nuôi cá dầm xanh tại xã Vạn Mai (Mai Châu)...
 
Theo đánh giá, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều khả thi, có hiệu quả cao về kinh tế, phát huy thế mạnh của hội viên nông dân trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao chất lượng, số lượng, quy mô, phát triển kinh tế hộ gia đình. Quỹ đã góp phần tạo thêm nguồn lực cho nông dân, nhất là nông dân nghèo mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng mức thu nhập bình quân các hộ. Năm 2011, thu nhập bình quân của các hộ dưới 15 triệu đồng/năm, đến năm 2020 đạt 40 triệu đồng/năm, một số mô hình đạt mức thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/năm.
 
Thống kê đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh quản lý đạt 35.861 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn T.Ư ủy thác 13.850 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp 9.249 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách huyện cấp 5.860 triệu đồng; nguồn thu ủng hộ từ cán bộ, hội viên nông dân 6.752 triệu đồng; nguồn vốn mượn 150 triệu đồng.
 
Các dự án vay vốn quỹ đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, nộp phí đúng hạn, kết thúc dự án, các hộ vay vốn trả đầy đủ gốc đúng hạn. Hội Nông dân các cấp luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng vốn, xác định mô hình điểm để nhân rộng, nhằm tạo điều kiện cho nhiều dự án khác được vay vốn phát triển sản xuất.  
 
Việc quản lý, thực hiện dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ giao. Theo đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Quỹ HTND có tác động tích cực đến tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thông qua các dự án, nhiều mô hình có hiệu quả, cách làm hay của nông dân trong sản xuất được nhân rộng, từ đó thu hút ngày càng đông nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Mục tiêu đến năm 2030, vận động tăng trưởng nguồn vốn quỹ cấp tỉnh đạt trên 20 tỷ đồng, quỹ cấp huyện đạt từ 1 - 1,5 tỷ đồng/đơn vị trở lên, 100% Hội Nông dân cấp xã vận động tạo nguồn vốn quỹ.
 
Hồng Trung

 

 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/12/147547/Phat-huy-hieu-qua-nguon-von-ho-tro-nong-dan.htm
Tin liên quan