Thứ 4, 20/01/2021 - 04:45
Tin mới

Tập huấn nhân lực theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức tập huấn cho dân quân biển và ngư dân của các xã, phường, thị trấn ven biển của tỉnh về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ.

Nội dung tập huấn bao gồm: Vị trí chiến lược, chủ quyền pháp lý vùng biển Việt Nam; Luật Biển Việt Nam; nhiệm vụ của dân quân tự vệ biển; quan điểm, chủ trương, phương pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hiệp đồng xử lý tình huống xảy ra trên biển; tổ chức chỉ huy khi làm nhiệm vụ theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ.

XUÂN SƠN

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/349/249361/tap-huan-nhan-luc-theo-nghi-dinh-30-va-nghi-dinh-130-cua-chinh-phu.html
Tin liên quan