Thứ 3, 27/10/2020 - 18:51
Tin mới

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, tháng hành động năm 2020 diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-11 đến 15-12. 
 
Tháng hành động được thực hiện với mục đích thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thống nhất các hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh với các nội dung thiết thực, hình thức phong phú; tạo phong trào sâu rộng trong toàn xã hội nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện; lồng ghép có hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với chương trình công tác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội. Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tháng hành động ở các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần tuân thủ các quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.
 
UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.
 
Quỳnh Anh 
 
Nguồn: http://baodaklak.vn/channel/3481/202010/thuc-hien-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-5704710/
Tin liên quan