Làn gió mới ở Triều Tiên thời Kim Jong-un

Làn gió mới ở Triều Tiên thời Kim Jong-un
Văn hóa đại chúng Triều Tiên đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ dưới thời Kim Jong-un, các nhà sản xuất hàng hóa cũng như chương trình truyền thông trong nước bắt đầu nhận được yêu cầu “học hỏi ...