Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho công dân

Thời gian qua, công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh.

Duy trì thường xuyên

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác TCD được quan tâm và duy trì thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm chế độ TCD thường xuyên, định kỳ theo quy định. Trong đó, đặc biệt chú trọng trực tiếp đối thoại với công dân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đúng chính sách, pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân. Việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được chú trọng thực hiện. Các cấp, ngành, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt chú trọng các khiếu nại về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh và các tranh chấp đất đai phát sinh ở cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu rõ mục đích, tầm quan trọng và lợi ích chung của các công trình, dự án được triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện có liên quan đến dự án đầu tư.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) cho biết: “Tôi và hàng xóm có vấn đề hiểu lầm về việc tranh chất đất đai. Để hiểu hết những quy định, tôi đã đến UBND huyện. Tại nơi TCD, tôi được những người làm ở bộ phận này giải thích tường tận. Hiểu ra vấn đề, tôi thôi không làm đơn khiếu nại nữa”. Còn bà Trương Thị Sang ở phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa thổ lộ: “Việc chia tài sản giữa con chung và con riêng của gia đình tôi có vấn đề vướng mắc nên nhờ đến chính quyền. Sau buổi TCD, tôi sáng rõ mọi thông tin và được hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết”.

Theo Bí thư Thị ủy Đông Hòa Bùi Thanh Toàn, công tác TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được lãnh đạo thị xã chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Trên cơ sở tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 11 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định 09 về trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong việc TCD, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục khắc phục những tồn tại

Theo Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh Đặng Đình Toại, công tác TCD luôn được địa phương thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, nhất là việc TCD định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện. Qua TCD, địa phương đã kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuy nhiên, một số trường hợp khiếu nại chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là trong lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hạn chế này xuất phát từ sự phối hợp giữa các ngành, địa phương có lúc thiếu đồng bộ làm kéo dài thời gian xử lý công việc; trình độ, năng lực cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều; ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế… Do đó, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại nhiều lần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế cho biết: Qua rà soát, toàn tỉnh không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ. Để có được kết quả này, các địa phương đã tích cực vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực đất đai, phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo phương châm giải quyết dứt điểm ngay từ bước đầu, không để sự việc dây dưa. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; các cấp, ngành thường xuyên kiểm tra, rà soát, coi đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Mặc dù vậy, công tác TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là một số trường hợp cơ quan thẩm quyền nhận đơn nhưng việc xem xét, giải quyết chưa kịp thời, còn thiếu sót, dẫn đến việc khiếu nại của công dân tiếp tục phát sinh. Một số địa phương xử lý, giải quyết đơn còn chậm, vi phạm về thời gian giải quyết, trình tự, thủ tục; giải quyết không đúng thẩm quyền, nội dung; còn tình trạng chồng chéo, sai sót. Một số trường hợp đã thụ lý giải quyết nhưng không ra quyết định mà trả lời bằng hình thức công văn, thông báo, dẫn đến việc người khiếu kiện liên tục gửi đơn lên cấp trên để đề nghị giải quyết. Một số vụ việc đã được các cấp, ngành giải quyết và quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

“Các sở, ban ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm công tác TCD theo quy định của pháp luật; thủ trưởng các cấp, ngành phải xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc TCD. Phải coi trọng công tác TCD và coi đó là một khâu quan trọng của công tác quản lý, nhằm đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân. Đồng thời thường xuyên rà soát các quy định về thu hồi đất, bồi thường, chế độ hỗ trợ, tái định cư; hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra; công khai và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; thành lập các đoàn xác minh, tổ xác minh liên ngành trực tiếp về cơ sở để cùng địa phương kiểm tra, tháo gỡ những vướng mắc và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại ngay tại cơ sở”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế nhấn mạnh. 

Các sở, ban ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm công tác TCD theo quy định của pháp luật; thủ trưởng các cấp, ngành phải xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc TCD. Phải coi trọng công tác TCD và coi đó là một khâu quan trọng của công tác quản lý, nhằm đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/141/243166/kip-thoi-thao-go-vuong-mac-cho-cong-dan.html
Tin liên quan