Doanh nghiệp 'né' làm nhà xã hội

Doanh nghiệp 'né' làm nhà xã hội
Theo quy định, các dự án bất động sản phải dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội song. Thế nhưng nhiều chủ đầu tư tìm đủ lý do để không thực hiện.

C/O mẫu D: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

C/O mẫu D: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?
Sự khác biệt mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ với đăng ký trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN và cách thể hiện trị giá FOB trên C/O và C/O ...