Mất mùa, giá sắn ở nhiều địa phương tăng cao

Mất mùa, giá sắn ở nhiều địa phương tăng cao
Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, giá sắn tại thị trường trong nước liên tục tăng từ đầu năm đến nay, tuy nhiên, nhiều nông dân không ...

Thị trường trong nước: Luôn là trụ đỡ vững vàng

Thị trường trong nước: Luôn là trụ đỡ vững vàng
Dọc theo quá trình phát triển của ngành Công Thương, thị trường trong nước đã duy trì tăng trưởng ổn định, đóng góp của thương mại trong nước vào GDP ngày càng tăng, thương mại trong nước trở thành ...