Thêm 4.987 ca mắc Covid-19

Thêm 4.987 ca mắc Covid-19
Theo bản tin sáng 30/7 của Bộ Y tế, các bệnh nhân mới được ghi nhận tại 20 tỉnh, thành.

Giải pháp phấn đấu thu ngân sách Nhà nước

Giải pháp phấn đấu thu ngân sách Nhà nước
Giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh được đánh giá có vai trò rất quan trọng trong phát triển KT-XH. Chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025, thu NSNN đạt 10.000 tỷ ...